teamfastcar-elmia
STADSKAMPEN 2013 Track & Field och Team Fastcar vill tacka alla som kom till våran monter under elmia mässan och hälsade på. Den 29 juni gäller det och redan nu är anmälan öppen. STADSKAMPEN2013@ocbookings.se